O nas

O nas

Spółdzielnia Socjalna ,,Bezpieczni Podopieczni” rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku. Oferuje ona usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Celem jej jest jak najlepsza opieka nad podopiecznymi jak również zapewnienie im towarzystwa, rozrywki i wsparcia. Podczas opieki nad osobami zależnymi Spółdzielnia Socjalna „Bezpieczni Podopieczni” stara się zadbać nie tylko o ich potrzeby fizjologiczne i pielęgnacyjne ale również pomaga przy załatwianiu spraw życia codziennego takich jak zakupy, wizyty lekarskie czy formalności urzędowe.
W 2016 roku Spółdzielnia Socjalna „Bezpieczni Podopieczni” przystąpiła do projektu partnerskiego Powiatu Kartuskiego, Gminy Żukowo, Gminy Przodkowo, Gminy Somonino, Gminy Chmielno oraz Stowarzyszenia „Razem Jesteśmy” wspierającego osoby starsze i niepełnosprawne oraz ich opiekunów faktycznych.

Bezpieczni podopieczni - opieka seniorów

W 2016 roku Spółdzielnia Socjalna „Bezpieczni Podopieczni” przystąpiła do projektu partnerskiego Powiatu Kartuskiego, Gminy Żukowo, Gminy Przodkowo, Gminy Somonino, Gminy Chmielno oraz Stowarzyszenia „Razem Jesteśmy” wspierającego osoby starsze i niepełnosprawne oraz ich opiekunów faktycznych.
W ramach tego projektu Spółdzielnia prowadzi mobilne usługi opiekuńcze na terenie wyżej wymienionych gmin oraz Klub Aktywności z tymczasową siedzibą w Małkowie. Uczestnikami Klubu są mieszkańcy gmin Żukowo i Przodkowo. Spotykają się oni pięć dni w tygodniu w Świetlicy Wiejskiej w Małkowie gdzie mają możliwość aktywizacji społecznej, nabywania i rozwijania umiejętności, nawiązywania nowych znajomości.
Podopieczni czynnie uczestniczą w życiu Klubu. Biorą udział w zajęciach terapeutycznych: pomagają przy przygotowaniu posiłków, pieką ciasta, robią sezonowe przetwory, wykonują świąteczne dekoracje zgodnie z kalendarzem, odrestaurowują stare przedmioty.
W Klubie Aktywności panuje rodzinna atmosfera. Uczestnicy wraz z opiekunami celebrują swoje urodziny , jest to zawsze uroczyste wydarzenie z tortem i głośnym „sto lat”. Organizowana jest również Wigilia, uroczyste Śniadanie Wielkanocne, bal karnawałowy, pikniki w plenerze i grille z zaprzyjaźnionymi ośrodkami. Uczestnicy Klubu mają również zapewnione wsparcie psychologa i zabiegi rehabilitacyjne.
W 2018 roku Gmina Żukowo rozpoczęła projekt utworzenia Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie. W ramach tych działań na terenie rewitalizowanym powstanie Kreatywna Akademia Dziecka, Klub Dobrych Rodziców, Klub Seniora prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną „Bezpieczni Podopieczni”oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Spotkania Seniorów odbywają się dwa razy w tygodniu i są połączone z zajęciami w Klubie Aktywności.