Spółdzielnia Socjalna „Bezpieczni Podopieczni” jako Partner w projekcie wspólnie z Gminą Żukowo realizowała projekt pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT. projekt realizowany był zgodnie z umową nr RPPM.06.02.01-22-0009/17.

Z dniem 30.06.2021 r. zakończyliśmy realizację projektu. W związku z koniecznością zachowania trwałości działań realizowanych w projekcie deklarujemy gotowość do świadczenia następujących usług, które były realizowane w projekcie: prowadzenia Klubu Seniora oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych, w tym usługi opiekuńcze i zajęcia w zakresie arteterapii, kinezyterapii, socjoterapii czy ergoterapii świadczone przez trzech opiekunów oraz usługi psychologa i rehabilitanta/fizjoterapeuty. Usługi świadczone będą dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących teren Gminy Żukowo.

Trwałość projektu zapewniona zostanie w okresie od 01.07.2021 r. do 31.07.2023 r.